Prayer of Harmony

03:54
Ragani
08/14/2006
Ragani

Story

DOWNLOAD ANCIENT SPIRIT CD INSERT (PDF)

DOWNLOAD ANCIENT SPIRIT LYRICS/CHORDS (PDF)

Lyrics

Om Saha Navavatu
Saha Nau Bhunaktu
Saha Viryam Karavavahai

Tejasvi Navadhitamastu
Ma Vidvishavahai
Om Shantih Shantih Shantih

For all lyrics & translations:
DOWNLOAD ANCIENT SPIRIT CD INSERT (PDF)

Get Our News

Find Ragani

      

Upcoming Events

 • 03/06/2020
  Unitarian Universalist Church West - Brookfield, WI
   
 • 05/01/2020
  Unitarian Universalist Church West - Brookfield, WI
   
 • 09/01/2020
  Ladakh - Rishikesh - Agra - ,
   
 • 12/04/2020
  Unitarian Universalist Church West - Brookfield, WI
   

Music Sampler